Projekt Bemutatása

Tanoda program megvalósítása a Tett Szakképzõ Iskola és Gimnáziumnál Nagykállón
 

Az elõzetes igényfelmérés során kiderült, hogy a végzettség nélküli tanulók aránya, valamint a diákok önálló tanulási képesség hiánya nagyon magas, ami indokolttá teszi a projektet. Szükséges a továbbtanulás iránti érdeklõdés felkeltése, a szakmai végzettség megszerzése iránti igény kialakítása.
A projekt megvalósítási helyszíne Nagykálló. A 2011. évi népszámlálás adatai alapján a lakosság iskolai végzettsége összességében elmarad az országos átlagtól, azonban a megyei értékekkel közel azonos. Sok esetben elõforduló probléma, hogy a tanulók a szakmai végzettség megszerzése nélkül hagyják el az oktatási intézményt.
Ezen kívül a tanulási képesség tekintetében is számos hiányosság felfedezhetõ, mely meghatározza késõbbi lehetõségeiket, életpályájukat. A végzettség nélküli tanulók számának csökkentése, önálló tanulás képességre nevelés, tanulás szeretet – life long learning erõsítése ez által a feladatunk. A bevont szülõk esetében erõsíteni akarjuk az érzékenyítést, a továbbtanulás fontosságának erõsítését, a befogadást az új ingerekre, változásokra.
További célok a célcsoport esetében: tudatos tervezés, célorientáció – jövõperspektíva, tudatos önálló tanulásszervezés (idõtervezés, tudatosan használt tanulási technikák, módszerek) kialakítás; gondolkodási készségek (analizálás, szintetizálás, gondolkodási algoritmusok) fejlesztése; a hátrányos helyzetûek beilleszkedési problémáinak csökkentése, fejlõdési lehetõségek és ki-törési pontok biztosítása a HHH célkörnek; iskolaelhagyók csökkentése, továbbtanulók számának növelése. Célcsoportjaink két részre oszlanak: közvetett és közvetlen. Közvetlen célcs.: hátrányos helyzetû és gyermekvédelmi támogatásban részesülõk (30 fõ), közvetett célcs.: bevont szülõk és családtagok, nem hátrányos helyzetû tanulók.

Projekt Adatok:

Projekt azonosító: EFOP-3.3.1-15-2015-00133
Projekt Kezdete: 2017.01.02
Projekt befejezése: 2019.01.02
Támogatás Összege: 29.996.556 Ft
Támogatás mértéke: 100%