Projekt Bemutatása

Tanoda program megvalósítása a Tett Szakképzõ Iskola és Gimnáziumnál Nyíregyházán
 

Egy több mint 100 000 fõs településen, (Nyíregyháza), ahol a hátrányos helyzetû gyerekek és fiatalok felzárkóztatását sok esetben egy intézmény nem tudja kiszolgálni, gyakran nagy igény mutatkozik hasonló kezdeményezések megvalósítására, amelyek hosszú távon a település és lakói javára válhatnak. Az igényfelmérés eredményeibõl kiindulva sok esetben elõforduló probléma, hogy a tanulók a szakmai végzettség megszerzése nélkül hagyják el az oktatási intézményt. Ezen kívül a tanulási képesség tekintetében is számos hiányosság felfedezhetõ, mely meghatározza késõbbi lehetõségeiket. Célok meghatározása Végzettség nélküli tanulók számának csökkentése, önálló tanulás képességre nevelés. Bevont szülõk esetében: érzékenyítés, továbbtanulás fontosságának erõsítése. További célok: társadalmi disszonancia csökkentése, jövõkép fejlesztése, önmegvalósítási készség fejlesztése.
 

Projekt Adatok:

Projektazonosító: EFOP-3.3.1-15-2015-00135
Projekt Kezdete: 2017.01.02
Projekt befejezése: 2019.01.02
Támogatás összege: 29.995.706 Ft.
Támogatás mértéke:  100%